Välkommen till Alenic AB!

Alenic AB tillhandahåller produkter och tjänster inom två områden:

Ekonomisk förvaltning av ekonomiska föreningar i allmänhet och bostadsrättsföreningar i synnerhet.

Dataprodukter och datatjänster.
 

Adress:
Girovägen 13
175 62 Järfälla
Telefon:
08-81 10 10
Mailadress:
info@alenic.se