Siluett Köpstråk Sundbyberg

Parkering

Svårt att hitta parkeringsplats? Det finns gott om parkeringsplatser bara ett stenkast från de mest centrala butiksgatorna. Där är dessutom är parkeringstaxan lägre ellerl gratis.

OBS! På lördagar och söndagar är parkeringen gratis på alla parkeringsplatser i stadskärnan.

Nu finns ökade möjligheter att hitta parkeringsplats på Sturegatan.
Vardagar fr.o.m. klockan 16.00 samt under helger.
På de tre högra sträckorna av Sturegatan (sett i körriktningen), 
Vardagar 06.00-16.00 gäller bestämmelserna för lastzon
Parkering 16.00-19.00 parkeringsavgift erläggs.
(
Automat finns på andra sidan gatan).
Parkeringsförbud råder på fredagar 00.00-06.00 (gatustädning).
Under helgerna är parkeringen gratis.

OBS! Kör upp bilen helt och hållet på det upphöjda partiet så att din bil inte hindrar bussarna.