Siluett Köpstråk Sundbyberg

Sundbyberg är staden där man umgås och då gärnaunder festliga tillfällen! Kommande evenemang hittar du i kalendern.

I Sundbybergs stadskärna är det alltid trevligt och något på gång.
Men det finns även gamla traditioner som återkommer varje år.
Dessa är Vårmarknaden, Kräft- och surströmmingskivan samt Julmarknaden.